Corona nieuws

15 maart 2022

Voor een bezoek aan de praktijk gelden de algemene richtlijnen van de overheid. We blijven ons houden aan de basismaatregelen. Volg de instructies op, zoals ze in de praktijk staan aangegeven.

 

14 december 2020 LOCKDOWN

Habito blijft geopend. Wees alert of de afspraak door kan gaan. Onderstaande afspraken blijven belangrijk.

 

1 oktober 2020: mondkapje verplicht

Per 1 oktober 2020 is het in het gezondheidscentrum De Trommel verplicht om een mondkapje te dragen in de gangen en in de wachtruimte. Denk er dus aan bij een bezoek aan de praktijk om een mondkapje mee te nemen.

 

1 juni 2020: Weer open!

De corona maatregelen worden stap voor stap versoepeld.
Ook paramedische zorg (waaronder ergotherapie) is per 1 juni 2020 weer toegestaan, zowel in de praktijk, als in de thuissituatie.

Indien u een afspraak wilt maken, is dat dus mogelijk!
Neem gerust contact met mij op.

Uiteraard houd ik mij daarbij aan de nieuwste richtlijnen, zoals deze worden aangereikt door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en het RIVM.

In het kort komt het hierop neer:

  • We spreken af dat we gezond zijn
  • We houden 1,5 meter afstand
  • We houden ons aan de hygiëne maatregelen (handen wassen, niezen in de elleboog, enz.)

Bij het maken van de afspraak en vlak voor het consult zal ik u vragen of u en uw huisgenoten gezond zijn.

Bij een praktijk afspraak geldt:

  • Kom alleen
  • Kom niet te vroeg (en niet te laat)

Bij een huisbezoek geldt:

  • Zorg dat er volgende ruimte is om ons aan de afspraken te houden
  • Zorg dat u alleen thuis bent (of in elk geval dat we elkaar 1 : 1 kunnen spreken)

Het blijft (voorlopig) mogelijk via beeldbellen elkaar te spreken.
Maak er gebruik van.

 

1 mei 2020: verantwoord opschalen

Vanaf 1 mei 2020 is Habito Ergotherapie weer geopend voor noodzakelijke face-to-face behandelingen tijdens de coronacrisis. Bij de behandelingen zullen extra hygiënemaatregelen in acht genomen worden, zoals opgesteld door de beroepsvereniging en goedgekeurd door het ministerie van VWS en het RIVM. Het protocol zoals dat gehanteerd wordt door Habito Ergotherapie vindt u hier: 20200501 protocol verantwoord opschalen Habito.

 

6 april 2020: Cliëntbrief

Informatie brief dd. 6 april 2020 betreffende ergotherapie tijdens de coronacrisis voor huidige en nieuwe cliënten vindt u hier: 20200406 Cliëntenbrief coronacrisis