Kennismaken

Mijn naam is Hanneke Stolk, ergotherapeut en eigenaar bij Habito Ergotherapie.

Als ergotherapeut ben ik geïnteresseerd in mensen in hun eigen omgeving. Met Habito kijk ik met u mee naar de dagelijkse activiteiten bij u thuis, die voor u belangrijk zijn. Mijn doel is dat u met hulp van mijn advies en coaching opnieuw in staat gesteld wordt zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren in uw vertrouwde omgeving. Dit kan gaan om wassen en aankleden, maar ook over verplaatsen in en om uw woning. Of misschien heeft het voor u wel prioriteit zelf de koffie in te kunnen schenken voor uw visite. Uw prioriteit is leidend in het contact met Habito.

Werkwijze

De begeleiding van Habito vindt meestal plaats bij u thuis, in de omgeving waar problemen en vragen zich voordoen. We starten met een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw wensen op het gebied van wonen. Soms is het dan handig dat ik bepaalde handelingen observeer, zodat deze bevindingen in een reële probleemanalyse mee genomen kunnen worden. Samen brengen we in kaart wat de doelen zijn en bespreken we de haalbaarheid. Op basis van een gezamenlijk opgesteld Plan van Aanpak kunt u van Habito adviezen verwachten op het gebied van zelfredzaamheid, het inzetten van hulpmiddelen, woningaanpassingen en ondersteuning in de realisatie daarvan waar nodig.

Over mij

Begin 2003 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik startte mijn werkzame leven in het Röpcke Zweers ziekenhuis van de Saxenburgh Groep in Hardenberg. Ik werkte daar in de kliniek, de Revalidatie Dag Behandeling en in de eerstelijn.

Het meest genoot ik van de huisbezoeken en het contact met de mensen in hun eigen omgeving. Ik had gevonden wat ik zocht binnen mijn vakgebied. Ik wilde mensen in de thuissituatie gaan begeleiden, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het sloot aan bij mijn afstudeerproject, waarin wij een wegwijzer ontwikkelden voor mensen met MS in Amsterdam, met als doel mensen te ondersteunen zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven te leiden in eigen omgeving.

Het plan om voor mijzelf te beginnen moest nog even wachten. In 2005 trouwde ik en werd moeder van 2 kinderen. Door bekkenpijn in beide zwangerschappen en in de periode daarna heb ik ook zelf moeten leren omgaan met beperkingen in het dagelijks leven. Aan den lijve heb ik ondervonden hoe aanpassingen in het dagelijks leven het toch mogelijk maakte zelfstandig moeder te zijn en mij te redden in het huishouden en op de werkvloer. Het is een heel proces om te leren rekening te houden met lichamelijke grenzen. En om adviezen over het verdelen van energie en het maken van keuzes in activiteiten goed toe te leren passen. Maar ik heb ook gemerkt: al doende leert men!

Vanaf 2011 werkte ik op de afdeling neurologie van de Isala Klinieken in Zwolle. Vanaf 2014 ben ik gaan werken in de volwassen revalidatie in het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag op de afdeling NAH en chronisch pijn. Later heb ik nog gewerkt bij Zorgspectrum Het Zand, locatie Zandhove in de geriatrische revalidatie.

Ook werkte ik als ondersteunend begeleider bij mensen thuis, in het kader van het P.G.B. Ik heb mensen gestimuleerd en begeleid in het thuis blijven wonen. Dat gaf zoveel voldoening dat ik nu een eigen bedrijf gestart ben, waarin ik mijn ervaring en kennis inzet om mensen te kunnen adviseren, helpen, ondersteunen, begeleiden en aanmoedigen thuis te blijven wonen en dit ook voor hen mogelijk te maken, ondanks een beperking of handicap.

Sinds 2014 ben ik voorzitter van Regionaal Ergotherapie Netwerk (REN) Overijssel – Noordoostpolder. Samen met deze commissie werken wij aan het versterken van onze beroepsgroep in de regio.

Wat mensen over mij zeggen

“Heel erg blij met wat je voor mij hebt gedaan. Ook alle kleine dingetjes en tips. Zoals bijvoorbeeld hoe ik mijn stok aan mijn nachtkastje kan ophangen.
En ook hoe je het gedaan hebt. Ik ben er heel dankbaar voor.”

T.B.

“Hanneke is een ergotherapeute die naast je staat en helpt om tot goede oplossingen te komen om zolang mogelijk zelfstandig te wonen.
Hanneke is geduldig en luistert goed.
Ik ben supergoed geholpen en begeleid door Hanneke. Ze is betrouwbaar en komt tot slimme oplossingen voor je probleem.”

M. S.

“Bij het vernieuwen van onze badkamer, met het oog op ouder worden en beperkingen krijgen, heeft Hanneke ons zeer goed geholpen met haar plezierige en kundige inbreng. We zijn erg tevreden met het resultaat.”

F.D.

Lees op Zorgkaart Nederland hoe Habito gewaardeerd wordt door cliënten. Klik op het onderstaande logo.

Habito op Zorgkaart Nederland