Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

De missie van Habito is dat u met hulp van mijn advies in staat gesteld wordt zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen woonsituatie. Dit kan gaan om dagelijkse handelingen zoals wassen en aankleden, maar ook over verplaatsen in en om uw woning. Of misschien heeft het voor u wel prioriteit zelf de koffie in te kunnen schenken voor uw visite. Ook kan het gaan om plannen en organiseren van het huishouden of het verdelen van energie over de dag.

Uw prioriteit is leidend in het contact met Habito.

 

De werkwijze van uw ergotherapeut

De begeleiding van Habito vindt bij voorkeur plaats bij u thuis, in de vertrouwde omgeving waar problemen en vragen zich voordoen.

We starten met een kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw wensen op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Samen analyseren we wensen en mogelijkheden. Soms is het dan handig dat Habito bepaalde handelingen observeert, zodat deze bevindingen in een reële probleemanalyse mee genomen kunnen worden.

We brengen in kaart wat de doelen zijn en bespreken de haalbaarheid. Op basis van een gezamenlijk opgesteld Plan van Aanpak kunt u van Habito adviezen verwachten op het gebied van zelfredzaamheid, woningaanpassingen en coaching en training in de realisatie daarvan waar nodig.

Voorbeelden

Voorbeelden van diensten van Habito:

Voorbeeld 1 – De woning klaarmaken voor de oude dag
Een ouder wordend echtpaar begint beperkingen te ervaren in het dagelijks leven ten gevolgen van lichamelijke ongemakken. Zij besluiten zo lang mogelijk te blijven wonen in hun huidige huis. Samen bespreken we de mogelijkheden van de woning en welke aanpassingen het mogelijk kunnen maken nog zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er zijn plannen gemaakt voor het renoveren en aanpassen van de badkamer en er is gekeken naar mogelijkheden om boven te komen als het traplopen moeilijker wordt. Mocht het onverhoopt niet meer mogelijk zijn boven te komen, dan zal de garage worden aangepast om de woning gelijkvloers te kunnen benutten.

Voorbeeld 2 – Zelfstandig thuis wonen
Een jong echtpaar ervaart in toenemende mate de lichamelijke beperkingen van de vrouw. Zij is inmiddels rolstoel gebonden en heeft in toenemende mate hulp en zorg nodig. Toch is het de uitdrukkelijke wens van het stel als gewoon gezin in een gewone woonwijk te wonen, met in de toekomst kinderen. Samen onderzoeken wij de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving en nemen we de uitdaging aan de regie in eigen hand te houden. De woning wordt verbouwd, de nodige hulpmiddelen aangevraagd en gerealiseerd. Samen buigen wij ons over plannen en tekeningen en mogelijke vergoedingen. Naar tevredenheid krijgen alle plannen en wensen vorm, zodat het echtpaar nu zo adequaat mogelijk functioneert midden in de samenleving, met de zorg voor 2 kleine kinderen.

Voorbeeld 3 – Activeren ondanks pijn
Een vrouw van middelbare leeftijd wordt in toenemende mate beperkt door pijn en inactiviteit. Zij besluit de vicieuze cirkel te willen doorbreken en vraagt Habito om hulp en advies. Samen kijken we naar mogelijkheden voor deze dame weer actiever aan het leven deel te nemen. Ik begeleid haar naar de Welzorg Winkel en zij probeert verschillende hulpmiddelen uit. Mevrouw schaft hulpmiddelen aan die de uitvoering van ADL voor haar gemakkelijker en minder pijnlijk maken. We vragen hulpmiddelen aan voor de mobiliteit voor binnen- en buitenshuis. Ook kiest mevrouw voor een operatie voor een nieuw gewricht. Met behulp van vrienden en familie is in haar opname tijd haar badkamer en huiskamer aangepast aan haar beperkingen. Mevrouw heeft weer regie over haar eigen leven, is actiever en heeft nu een huis en inrichting waarin zij zich met haar huidige mogelijk weer goed kan redden.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het soms nodig dat ik een en ander van u weet. Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik zeer zorgvuldig met uw gegevens omga. Ik verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor een goede behandeling en voor de declaratie van kosten bij uw zorgverzekeraar. Ik ben verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren. U mag altijd om inzage in deze gegevens vragen. Uw dossier is net zo goed van u. Als u het ergens niet mee eens bent, laat dit mij dan weten. Dan pas ik dat direct aan. Als u het gevoel heeft dat we er samen niet uitkomen, dan kunt u altijd een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en bij hun klachtencommissie. Ik geef nooit zomaar gegevens door aan anderen. Dit laat ik altijd aan u weten en vraag daarvoor uw toestemming. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust. Ik geef u graag antwoord.